0

закрепящи скоби

 

01 02 03

стандартна                                              при шумоизолация                                        при напор от вятър

/предлага се и от RA ацетил смола/

Регулируема скоба

1t

Било

назъбена плочка за Riverclack

2t

Билно закриване

3t

Скоба за сняг

4t

Закрепваща скоба

5t

Съединтелен комплект

6t

Фиксираща скоба

7t

Билен поддържащ елемент

8t

Огъвачка /било/

9t

Огъвачка /улей/

10t

Фиксиране било

11t

Пластина за антени и други

12t

 

plochka